„ТИХ ТРУД” ЕООД – РУСЕ е създадено като социално ориентирано предприятие през 1959 г. и е част от системата на Съюза на глухите в България. Основен приоритет е заетостта на хора с увреждания на слуха, но подбора на кадри се основава на професионална и личностна оценка. Във фирмата работят 20 души, 60 % от които са с увреден слух.„ТИХ ТРУД” ЕООД – РУСЕ притежава СЕРТИФИКАТ № 051/25.09.2006 г. за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2001. Фирмата разполага със свободни производствени мощности и търси клиенти за производство и съвместна работа.